Våra

Villkor

Tandemflyg.nu drivs som en enskild firma genom Backyard Sweden och förutom tandemflygning sysslar vi även med kurser inom skärmflygning. Vi är certifierade för utbildning inom samtliga discipliner och är dessutom representant för ett antal flygmärken i Sverige. Backyard Swedens organisationsnummer är: 630129-1214 och har sitt säte i Gränna.

Specifika villkor:
1. Alla våra presentkort är personliga och kan från det att de är inköpta, inte överlåtas.
2. Giltighetstiden på presentkorten varierar från 12 till 24 månader från det datum då de är utskrivna. Giltighetstiden står på respektive presentkort och alla presentkorten skall vara daterade. Odaterade presentkort gäller ej.
3. Ett giltigt presentkort skall vara försett med: Mottagarnamn, datum, presentkortskod och verifierat med tandemflyg.nu stämpel och/eller underskrift.
4. Återbetalning av våra presentkort förekommer ej. Vi kan dock i vissa särfall förlänga kortets giltighetstid om faktorer utom mottagarens kontroll har gjort det omöjligt för honom/henne att använda kortet, t.ex. allvarlig sjukdom. Detta avgörs från fall till fall och ett sjukintyg eller annat intyg krävs alltid.

Allmänna villkor:
För dig som är privatperson gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen. För företag inklusive enskilda näringsidkare gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.
När du som privatperson registrerat dig och gjort din beställning så godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.
Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.
Beställning
Du kan beställa via vår webbutik, ringa,  e-posta och betala via Paysons olika betallösningar eller komma till vår butik i Gränna. Alla andra former för beställning måste avtalas med oss i förväg. Om du är under 18 år måste du ha målsmans, dvs. förälders, tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.

Mervärdeskatt
Priserna hos tandemflyg.nu inkluderar alltid svensk moms à 6% eftersom alla tandemflyg klassas som utbildning.
För order från länder utanför EU, t.ex. Norge debiteras inte moms.

Leveransbetingelser
Frakt: Utöver varans pris ska du betala fraktkostnaderna som inom Sverige är 30kr och utomlands 60kr. Om det är bråttom med presentkortet så kan du välja att få det skickat med Express och då tillkommer 200kr

Leveranstid
Hos tandemflyg.nu skickar vi alltid våra beställningar så fort vi fått in betalningen under förutsättning att vi vi vet vem som skickat pengarna och till vem (namn och adress) vi ska skicka kortet. Så kom ihåg att alltid märka betalningen med ditt namn och sedan skicka oss ett separat mail. OBS! Ring inte om detta!

Leveranssätt
Vi skickar alltid våra presentkort via Posten AB.

Avbeställning
En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse om detta från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram tills dess att faktura eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen. Avbeställning av icke lagerförd vara som beställts eller tillverkats speciellt för dig, är inte möjlig efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjas under ångerfristen med ditt samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om förseglingen brutits eller du har registrerat licensen. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten börjar löpa den dag vi bekräftade din beställning av en tjänst hos oss respektive den dag du fått varan eller en väsentlig del av den.

Information och bilder
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Bilderna i vår webbutik ska inte ses som exakta avbildningar av resp. vara.

Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist 
Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

 

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?